PROMOCJA SPECJALISTÓW

Poniżej znajduje się lista certyfikowanych terapeutów pomocy emocjonalnej wraz z podaniem głównej specjalności.

W celu umówienia wizyty u terapeuty, należy wykonać następujące kroki:

 • znajdź interesujące Cię miasto lub sprawdź czy terapeuta porozmawia z Tobą online np. przez Skype lub e-maila/czat,
 • wybierz odpowiedniego dla siebie terapeutę (pomoże Ci w tym krótka notatka o jego specjalizacji oraz wykształceniu),
 • skontaktuj się z wybranym przez siebie terapeutą.

PoradniaKryzysowa.pl  udostępnia miejsce do zaprezentowania się danej osoby wraz z jej osiągnięciami – autoprezentacji. PoradniaKryzysowa.pl – nie współpracuje z żadną z wymienionych osób. Działa jedynie na zasadach  bezpłatnej reklamy osiągnięć danej osoby – dając miejsce do zaprezentowania informacji o sobie. Zazwyczaj wszystkie osoby posiadają swoje firmy w ramach której udzielają pomocy (dlatego podany jest kontakt do danej osoby). Nie odpowiadamy za działania wyżej wymienionych osób. Wpis na naszą stronę jest dobrowolny z inicjatywy danej osoby której wpis dotyczy. W przypadku modyfikacji wpisu bądź jego usunięcia prosimy o kontakt: poradnia.kryzysowa@o2.pl

ZIELONA GÓRA

Agnieszka Kulewska

 certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE 3/07/2017)

Sylwetka absolwenta: : Z wykształcenia jestem psychologiem, studia ukończone na Uniwersytecie Opolskim, jestem w trakcie studiów podyplomowych w zakresie psychologii sądowej.

Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie:

 • Akademia Terapeuty Pomocy Emocjonalnej
 • psychologia zaburzeń dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego
 • metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • problematyka zjawiska dzieciobójstwa
 • przemoc seksualna wobec dzieci, opiniowanie psychologiczne
 • specyfika zabójstw popełnianych przez nieletnich
 • modus operandi – charakterystyka zachowania się sprawcy czynu przestępczego
 • profilowanie kryminalne – typowanie sprawców przestępstw

Pracuję w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży pod Zieloną Górą oraz w klubie seniora w Zielonej Górze. Na co dzień zajmuje się diagnozowaniem, opiniowaniem i prowadzeniem zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży wykazujących różne formy zaburzeń. Ponadto udzielaniem wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego i informacyjnego dla dzieci i ich rodziców oraz wsparcia dla seniorów ( w szczególności w okresie traumy po śmierci bliskich osób).

Oferta pomocy: Masz problemy w relacji ze swoim dzieckiem? Nie wiesz jak zmotywować go do chodzenia do szkoły i nauki? Jak pomóc dziecku w jego problemach, radzeniu sobie z jego zachowaniem i emocjami? Potrzebujesz wsparcia i konsultacji, przeżywasz traumę po utracie bliskiej osoby lub ktoś z Twojego najbliższego otoczenia potrzebuje takiej pomocy?

Formy kontaktu:  e-mail: kulewska@o2.pl

SZCZECIN

Edyta Tyszkiewicz

 certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE 1/08/2017)

Sylwetka absolwenta: Z wykształcenia jestem neurorehabilitantem C-eye, pedagogiem, terapeutą kinezjologii edukacyjnej, terapeutą zajęciowym, specjalistą diagnozy iterapii ręki, a także socjoterapeutą i opiekunem medycznym. Od kilkunastu lat pomagam tym mniejszym i tym większym w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności związanych z szeroko pojętą niepełnosprawnością. Do mojego gabinetu trafiają dzieci m.in. z: MPD, Autyzmem, Aspergerem, ADHD/ADD, Zespołem Downa, trudnościami komunikacyjnymi, zaburzeniami motoryki małej, specyficznymi niespecyficznymi trudnościami w nauce. Trafiają również dorośli po m. in. udarach, wylewach bądź wypadkach komunikacyjnych, którzy mają zaburzenia pamięci, komunikacji czy też koncentracji. Na co dzień przyjmuję w Przychodni Portowej w Szczecinie.

Oferta pomocy: Potrzebujesz wsparcia i konsultacji w zakresie problemów związanych z niepełnosprawnością bliskich Ci osób? W zmotywowaniu bliskiej Ci osoby do rehabilitacji? Potrzebujesz pomocy w wprowadzaniu komunikacji alternatywnej?

Formy kontaktu:  e-mail: gabinet@centrum-neurorehabilitacji.pl

Strona Gabinetu: www.centrum-neurorehabilitacji.pl

JAROSŁAW

Marcin Czyż

certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE 2/07/2017)

Sylwetka absolwenta: Doradca zawodowy, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagog), wieloletni nauczyciel. Posiadam doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach edukacyjnych oraz instytucjach pomocy społecznej, w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi znajdującymi się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Jestem autorem programów z zakresu doradztwa zawodowego i rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Stale doskonalę swój warsztat pracy podczas specjalistycznych szkoleń i kursów. Inspirację czerpię z pracy z drugim człowiekiem oraz udzielania pomocy. Moje zainteresowania zawodowe oscylują wokół zagadnień związanych z planowaniem i zarządzaniem karierą zawodową młodzieży oraz terapią i rewalidacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem zwolennikiem podejścia tzw. poradnictwa pozytywnego.

Oferta pomocy: Specjalizuję się w pomocy emocjonalnej osobom będącym w sytuacji zmiany, wymagającym pomocy w planowaniu ścieżki edukacyjnej, wyborze zawodu i rekonstruowaniu biografii zawodowej. Oferuję wsparcie rodzicom dzieci w różnym wieku z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zachowania.

Formy kontaktu:  e-mail: mczyz@interia.pl

WARSZAWA

Anna Pasławska – Turczyn

 certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE)

Sylwetka absolwentaPsycholog (Specjalność : Kliniczna i Osobowości), Psychopedagog, Psychoprofilaktyk i Socjoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych. Jestem psychologiem klinicznym i osobowości, psychopedagogiem i socjoterapeutą z uprawnieniami doradcy zawodowego. Ukończyłam także kwalifikacyjne studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego, Studium dla pracowników socjalnych, a także kwalifikacyjne studia podyplomowe dla nauczycieli Edukacji Dla Bezpieczeństwa oraz liczne kursy i certyfikowane szkolenia z zakresu pedagogiki i psychologii.

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej i osobowości w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności : Psychopedagogika z Profilaktyką Społeczną w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a także kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku Socjoterapia i Profilaktyka Społeczna dzieci i młodzieży w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie i studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na SGGW w Warszawie, a także studiów podyplomowych pt. Nauczyciel Edukacji Dla Bezpieczeństwa w Uczelni Nauk Społecznych w Łodzi. Ukończyła także Studium dla pracowników socjalnych oraz liczne kursy i certyfikowane szkolenia z zakresu pedagogiki i psychologii :

Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie:

 • Certyfikowana Akademia Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu
 • Certyfikowana Akademia Psychologa i Psychoterapeuty – Nowoczesne metody terapii w obliczu problemów społecznych XXI wieku
 •  Akademia Terapeuty Pomocy Emocjonalnej
 • Interwencja Kryzysowa w szkole
 • Podstawy Psychoonkologii
 • Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii
 • Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka
 • Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej 
 • Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce i terapii
 • Podstawy wiedzy o inteligencji i jej badaniu
 • Diagnoza inteligencji w praktyce
 • Zagadnienia psychiatrii i psychologii klinicznej
 • Psychologia kliniczna
 • Wokół depresji
 • Neurobiologia i życie
 • Autyzm i zaburzenia pokrewne – zarys kliniczny
 • Coping – radzenie sobie ze stresem
 • Podstawy pracy pedagoga szkolnego
 • Motywowanie uczniów
 • Zachowania trudne u uczniów w wieku szkolnym – jak sobie z nimi radzić?
 • Neuroedukacja, stopień I
 • Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie
 • Psychologia eventów
 • Kształcenie zawodowe według programów modułowych
 • Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Mowa ciała w praktyce zawodowej

Doświadczenie zawodowe:

Od ponad 16 lat pracuję w niepublicznych i publicznych placówkach oświatowych w Warszawie i innych miastach na Mazowszu, (począwszy od edukacji żłobkowej po prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych) jako psycholog i socjoterapeuta oraz wykładowca, a także autor artykułów fachowych w portalach eduinfo.pl, logopeda.pl, psychorada.pl, a także w prasie psychologicznej, m.in. dwumiesięcznik ,,OdNowa”. Jestem autorką ,,Poradnika Antystresowego” wydanego przez Wydawnictwo Goneta.net oraz książki pt. ,,Metody poszukiwania pracy” wydanej nakładem Wydawnictwa Złote Myśli, a także ,,Kompendium wiedzy z hotelarstwa dla nauczycieli i studentów” wydanego przez Wydawnictwo Ardius. Obecnie współpracuję z niepublicznymi gabinetami pomocy psychologicznej.

Przeprowadziłam liczne szkolenia tematyczne, m.in. :

 • Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z autyzmem, z uwzględnieniem Zespołu Aspergera na różnych etapach edukacyjnych – Combidata Sp. z o.o.
 • Kurs Asystentka/Sekretarka – Centrum Kształcenia Kadr Profesja
 • Jak założyć i prowadzić własną firmę  – w ramach Projektu Unijnego – Mazowieckie Kwiaciarki
 • Menadżer Domu Weselnego – Europejskie Centrum Edukacji Perfectum
 • Marketing i prowadzenie własnej firmy z uwzględnieniem zagadnień z przedsiębiorczości, marketingu i promocji w działalności turystycznej – Projekt Unijny dla Uczniów Technikum Hotelarsko-Turystyczno-Gastronomicznego

Oferta pomocy: 

Specjalizuję się w diagnozie i poradnictwie z zakresu psychologii klinicznej, w tym psychosomatyce, psychologii wychowawczej, pomocy rodzinie oraz mediacjach rodzinnych. Prowadzę poradnictwo w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży oraz pracy psychoedukacyjnej z dziećmi autystycznymi. Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i czynności behawioralnych.

 • diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • diagnoza i terapia psychopedagogiczna
 • psychoedukacja rodziców
 • prowadzenie warsztatów i szkoleń psychologicznych
 • terapia i edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, z ryzykiem wykluczenia społecznego
 • praca z pacjentem zagrożonym aktami autoagresji
 • praca z pacjentem funkcjonującym w kryzysie życiowym
 • praca z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie

Formy kontaktu:  e-mail: aip6@wp.pl

RYBNIK

Sylwia Zysk

certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE 3/08/2017)

Sylwetka absolwenta: Nazywam się Sylwia Zysk. Z zawodu jestem teologiem. Przez krótki okres czasu pracowałam jako nauczyciel religii w szkole. W chwili obecnej jestem studentką studiów podyplomowych na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W wolnym czasie jestem także wolontariuszka w jednej z Fundacji.
W swoim życiu zawodowym ukonczyłam liczne szkolenia, między innymi:
 • opiekun w żłobku i klubie dziecięcym z podstawami treningu zastępowania agresji,
 • postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości,
 • psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej,
 • prewencja zachowań suicydalnych,
 • Akademia Terapeuty Pomocy Emocjonalnej,
 • skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami negocjacji i mediacji,
 • psychologia zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego,
Oferta pomocy: Jeśli coś Państwa trapi i szukają Państwo wsparcia duchowego i przede wszystkim świadomości tego, ze z żadnym problemem nikt nie może być sam, to proszę skontaktować się ze mną o każdej porze dnia i nocy. Pamiętaj – nie jesteś sam na świecie i z każdej beznadziejnej sytuacji da się wyjść. Pomagam bezinteresownie, ale z zaangażowaniem, empatia i sercem dla drugiego.
Forma kontaktu:  sylwiazysk@onet.eu

TARNÓW – KRAKÓW

Patrycja Paterak

certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE 1/11/2018)

TARNÓW

KRAKÓW

Sylwetka absolwenta:

Pedagog o specjalności terapia uzależnień i profilaktyka oraz resocjalizacja z socjoterapią

Psycholog o specjalności psychologia kliniczna i osobowości

Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie:

 • zaświadczenie z uczestnictwa w seminarium szkoleniowym podczas XV Obchodów Światowego Dnia FAS w Polsce pt.: „Trudności rozwojowe u dzieci i młodzieży w perspektywie psychosomatycznej”
 • zaświadczenie z uczestnictwa w konferencji pt.: „FAS w perspektywie psychosomatycznej”
 • zaświadczenie z uczestnictwa w seminarium pt.: „Przygotowanie dziecka do zmiany środowiska rodzinnego”
 • zaświadczenie z uczestnictwa w warsztacie pt.: „Elementy socjoterapii i psychoterapii młodzieży-podejście psychodynamiczne”
 • zaświadczenie z uczestnictwa w I Powiatowej Konferencji z okazji Światowego Dnia AIDS
 • zaświadczenie z uczestnictwa w Ogólnopolskim szkoleniu pt.: „Labirynty psychoterapii. Pogłębiona psychoterapia uzależnień a psychoterapia problemów osobistych”
 • kurs: Integratywna Psychoterapia Krótkoterminowa w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej
 • certyfikat ukończenia Akademii Terapeuty Pomocy Emocjonalnej I i II stopnia
 • certyfikat ukończenia szkolenia Akademii Doradcy Zawodowego
 • certyfikat ukończenia szkolenia Akademii Coachingu
 • certyfikat ukończenia szkolenia Akademii Socjoterapii i Psychoedukacji
 • certyfikat ukończenia szkolenia Visual Thinking w pracy trenera, nauczyciela i doradcy zawodowego
 • zaświadczenie z ukończenia kursu pt.: „Podstawy kryminalistyki z elementami psychologii zeznań z MEN”
 • zaświadczenie z ukończenia kursu pt.: „Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii z MEN”
 • zaświadczenie z ukończenia kursu pt.: „Mediacje sądowe i pozasądowe z MEN”
 • zaświadczenie i certyfikat z uczestnictwa w kursie pt.: Odnowa biologiczna – specjalista ds. Wellness i Spa
 • zaświadczenie i certyfikat z uczestnictwa w kursie pt.: Klasyczny masaż ciała
 • uzyskane: przygotowanie pedagogiczne w rozumieniu przepisów prawa oświatowego,
  w szczególności Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej dnia 12.03.2009r.
 • uzyskane: uprawnienia zawodowe i przygotowanie do wykonywania zawodu psychologa, uzyskanie kwalifikacji zgodnych z efektami kształcenia dla kierunku psychologia, określonymi uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Biznesu National – Louis University z siedzibą w Nowym Sączu nr 32/2011/2012 z dnia 18 lipca 2012r., dostępną pod adresem: http://hdl.handle.net/11199/7818

Powyższe uprawnienia oraz doświadczenie jakie zdobyłam w Stowarzyszeniu Wolontariat w Tarnowie, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Uniejowie, w Regionalnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brodni Górnej, w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Tarnowie oraz w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Tarnowie przyczyniło się do zmiany mojego życia i poprawy funkcjonowania względem otaczających mnie ludzi i świata.

Oferta pomocy:

Jeśli już nie możesz oddychać swobodnie i czas wydaje Ci się zwykłym bezsensem pora na zmiany. Zmiany w emocjach, zachowaniu, charakterze a może i osobowości. Dla Twojego dobra. Dla odzyskania siebie.

Formy kontaktu:

E mail: patrycja.paterak@op.pl

Telefon komórkowy: 732-418-192

ŁÓDŹ

Ewelina Lewandowska

certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej

Sylwetka absolwenta:
 • Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie

Studia Podyplomowe

Kierunek Dietetyka

Specjalizacja Dietetyka i planowanie żywienia

 • Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi

Studia magisterskie

Kierunek Pedagogika

Specjalizacja Psychopedagogika

 • Kurs kwalifikacyjny z oligofrenopedagogiki

 • Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

 • Kurs kwalifikacyjny z surdopedagogiki

 • Kurs języka miganego dla nauczycieli (trzy stopnie) w Polskim Związku Głuchych

 • CERTIFICATE IN ENGLISH – TELC B1

 • Kurs metody Marii Montessori

 • Kurs wychowawcy kolonijnego

Doświadczenie zawodowe:

Od lutego 2007r. do września 2010r. byłam nauczycielem kontraktowym w BURSIE SZKOLNEJ NR 12 na stanowisku pedagoga, wychowawcy grupy, gdzie regularnie pogłębiałam swoją dotychczasową wiedzę pedagogiczno – psychologiczną korzystając z kursów doskonalenia nauczycieli.

Od listopada 2007r. do września 2010r. pracowałam w firmie komputerowej „KAPPA” na stanowisku biurowym, gdzie pogłębiłam swoje umiejętności w obsłudze urządzeń biurowych jak również nauczyłam się korzystać z wielu ciekawych programów komputerowych.

Od września do grudnia 2010 r. byłam pracownikiem UNIWERSYTETU ŁÓDZKIEGO na stanowisku samodzielnego referenta jako asystentka Dziekana.

Od stycznia 2011r. współpracuję z UNIWERSYTETEM ŁÓDZKIM jako tłumacz języka migowego. Moje doświadczenie w posługiwaniu się językiem migowym to średnio miesięcznie ok. 200 godzin .

Przeprowadzam również wiele kursów z zakresu pedagogiki i psychologii, terapii zajęciowej, dietetyki oraz języka migowego dla różnych szkół, instytucji oraz grup społecznych.

W 2012r. ukończyłam szkolenie organizowane przez STOWARZYSZENIE MEDIATORÓW „PACTUS” w zakresie mediacji w sprawach karnych i cywilnych i rówieśniczych, które to pozwala mi na prowadzenie postępowań mediacyjnych w sprawach karnych, cywilnych oraz mediacji rówieśniczych.

W 2018r. ukończyłam szkolenie z mediacji rodzinnych. W celu zwiększenia swoich umiejętności brałam udział w różnych symulacjach mediacyjnych oraz stażu.

Od 2012r. prowadzę działalność gospodarczą Health&Silent.

W 2015 r. rozszerzyłam swoje kwalifikacje kończąc kurs: SPECJALISTA DS. REKRUTACJI I SELEKCJI PERSONELU.

Od września 2016r. pracuję na stanowisku nauczyciela wspomagającego dla dzieci z Zespołem Aspergera.

Forma kontaktu: lewandowskae82@gmail.com
telefon: 607395589

NIEMCY:  Okolice: pomiędzy Miltenbergiem am Main a Wertheim.