DIAGNOSTYKA I ORZECZNICTWO STACJONARNIE

 

USŁUGA DOSTĘPNA TYLKO STACJONARNIE – podczas badań realizowanych stacjonarnie w Poradni przy ul. płk. Stanisława Dąbka 2 B w Lubaczowie!!! Nie ma możliwości przeprowadzenia badań i wystawienia opinii – przez internet.

Przeprowadzamy diagnozę psychologiczną stanu psychicznego oraz zdolności intelektualnych. Badanie może służyć ocenie wpływu problemów psychologicznych na zdolność podjęcia pracy. Opinia psychologiczna sporządzana jest w oparciu o wywiad, obserwację oraz testy psychologiczne.

BADANIA PSYCHOLOGICZNE
 • Badanie i opinia psychologiczna do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 • Badanie i opinia psychologiczna do celów orzekania o stopniu niepełnosprawności
 • Badanie i opinia psychologiczna do spraw sądowych (m.in. prawa rodzicielskie, opieka nad dzieckiem)
 • Badanie i opinia psychologiczna w związku z urlopem rocznym dla podratowania zdrowia nauczyciela
 • Badanie psychologiczne w celu określenia: ilorazu inteligencji,  cech osobowości, temperamentu, poziom lęku depresji.
 • Badanie psychologiczne kuratora sądowego
 • Badanie psychologiczne sędziego,prokuratora
 • Badanie funkcji poznawczych z wydaniem opinii psychologicznej

DIAGNOZA PSYCHOLOGICZNA
 • Diagnoza psychologiczna Zespołu Stresu Pourazowego
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka, (tzw. profil psychoedukacyjny).
 • Diagnoza metodami projekcyjnymi nazywanymi potocznie „miękkimi” w zakresie technik obrazkowych. Jest to analiza wytworów dziecka, (zeszyty i prace szkolne, psychorysunek : Test Drzewa Kocha, Test Rodziny, Test Domu, Portret, Test Świata, Rysunek dowolny – diagnoza relacji wewnątrzrodzinnych), diagnoza arteterapeutyczna i bajkoterapeutyczna, (pytania pogłębiające, analiza prac dziecka z zakresu terapii zajęciowej, analiza doboru zakończenia bajki, utożsamiania się z bohaterami opowieści).
 • Diagnoza werbalnymi metodami projekcyjnymi Test Zdań Niedokończonych w wersji dla dzieci przedszkolnych i w wieku szkolnym, testy socjometryczne mające na celu określenie poziomu asymilacji dziecka w grupie rówieśniczej, np. w oddziale klasowym,
 • Diagnoza Arkuszem Zachowania się ucznia Barbary Markowskiej – badająca funkcjonowanie ucznia w różnych sferach życia szkolnego,
 • Diagnoza całościowych zaburzeń rozwoju, (spektrum Autyzmu i Zespół Aspergera)
 • Diagnoza zaburzeń neurorozwojowych (ADHD)
 • Wywiad anamnestyczny, wywiad rodzicielski, wywiad środowiskowych i obserwacja dziecka przez psychologa, pedagoga, socjoterapeutę

USŁUGA DOSTĘPNA TYLKO STACJONARNIE – podczas badań realizowanych stacjonarnie w Poradni przy ul. płk. Stanisława Dąbka 2 B w Lubaczowie!!! Nie ma możliwości przeprowadzenia badań i wystawienia opinii – przez internet.

Diagnoza psychologiczna Diagnoza psychologiczna
Koszt: 140 (diagnoza), 190 zł (opinia) w zależności od problemu Czas trwania: zróżnicowany  Narzędzie: zróżnicowane