KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE ONLINE

KONSULTACJE DLA RODZICÓW
 • Konsultacje psychoedukacyjne dla rodziców na tematy wychowawcze
 • w zakresie psychoedukacji i aspektów wychowawczych, relacji w rodzinie i związkach.

KONSULTACJE DLA DOROSŁYCH
 • z zaburzeniami emocjonalnymi, psychosomatycznymi,
 • zaburzeniami osobowości,
 • depresyjnymi i lękowymi,
 • dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych,
 • dla uzależnionych od czynności (uzależnienia behawioralne),
 • z chorobami dietozależnymi, zaburzeniami odżywiania.

KONSULTACJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
 • z zaburzeniami kompetencji psychospołecznych,
 • z zaburzeniami lękowymi,
 • problemami adaptacyjnymi,
 • z chorobami przewlekłymi.

Konsultacja online Konsultacja online
Koszt: 40-90 zł w zależności od problemu Czas trwania:45 min. Narzędzie: Skype, Telefon, czat, mail