Szkolenia psychologiczne online

Podstawy diagnozy pedagogicznej z elementami poradnictwa kurs online

Podstawy diagnozy trudności edukacyjnych dzieci i młodzieży kurs online

Podstawy neuropsychologii z diagnozą i terapią zaburzeń osób z dysfunkcjami neurologicznymi kurs online

Podstawy pedagogiki specjalnej z elementami terapii poznawczo-behawioralnej kurs online

Podstawy pedagogiki z elementami psychologii rozwoju dzieci i młodzieży kurs online

Podstawy psychologii i komunikacji społecznej z elementami mediacji i negocjacji kurs online

149.00 109.00

Podstawy psychologii klinicznej z elementami wybranych metod terapii wspomagającej kurs online

Podstawy psychologii kryzysu i problemów emocjonalnych człowieka z technikami twórczego myślenia w procesie terapeutycznym kurs online

Podstawy psychologii kurs online

Podstawy psychologii ogólnej i rozwojowej z elementami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka kurs online

Podstawy psychologii okołoporodowej i perinatalnej z elementami psychosomatyki i psychoterapii kurs online

Podstawy psychologii pozytywnej z elementami treningu uważności – mindfulness oraz treningu autogennego kurs online