TERAPIA PSYCHOLOGICZNA

TRAUMY, KRYZYSY, LĘK, DEPRESJE, FOBIE
 • Leczenia traum, kryzysów
 • Zespół Stresu Pourazowego
 • Zaburzeń lękowych, fobii, nerwic
 • Leczenia depresji i zaburzeń nastroju

DDA, POCZUCIE WARTOŚCI, ODŻYWIANIE, ZABURZENIA ROZWOJU
 • Problemów z akceptacją i poczuciem własnej wartości
 • DDA (Dorosłe Dzieci Alkoholików)
 • Zaburzeń odżywiania
 • Terapia całościowych zaburzeń rozwoju (Autyzmy, Zespół Aspergera) i zaburzeń neurorozwojowych (ADHD)

ZWIĄZKI, RODZINA, MAŁŻEŃSTWO, EMIGRACJA, NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
 • Interwencja kryzysowa
 • Terapia par i małżeństw
 • Terapia rodzin
 • Psychologiczne problemy z emigracją i akulturacją
 • Rehabilitacja neuropsychologiczna i psychomotoryczna dla niepełnosprawnych

Terapia psychologiczna Terapia psychologiczna
Koszt: 140 zł Czas trwania: 45 min. Narzędzie: Skype, Telefon, inny komunikator

USŁUGA TERAPIA GŁÓWNIE STACJONARNIE – może być zastosowana drogą online (w wyjątkowych sytuacjach – dla osób, które nie mają fizycznej możliwości przyjazdu do Placówki, mieszkają poza Polską). Pożądana jest jednak terapia drogą stacjonarną. Wszystko zależy od indywidualnej sytuacji.