TRENING ONLINE Z PSYCHOLOGIEM

TRENING Z PSYCHOLOGIEM
Trening asertywności

  • Trening umiejętności osobistych i społecznych
  • Metoda relaksacyjna metodą Schultza
  • Metoda relaksacyjna metodą Jacobsona
  • Sesja coachingu motywacyjnego
  • Trening motywacyjny – autoprezentacja, wygłaszanie przemówień

 


Trening z psychologiem Trening z psychologiem
Koszt: 120 zł  Czas trwania: 45 min. Narzędzie: Skype