OFERTA POMOCY

POMOC PSYCHOLOGICZNA

PORADNIA ONLINE ŚWIADCZY USŁUGI:
KONSULTACJE PSYCHOLOGICZNE
to rozmowa z psychologiem trwająca do 60 minut. Celem porady jest doraźna pomoc w poradzeniu sobie z problemami. W trakcie spotkania można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania oraz wspólne rozważyć najkorzystniejsze rozwiązania. Poradnictwo koncentruje się na obserwowalnych trudnościach i odczuwanych emocjach w kontekście określonej sytuacji.
PORADY PSYCHOLOGICZNE
to rozmowa z psychologiem trwająca do 60 minut. Celem porady jest doraźna pomoc w poradzeniu sobie z problemami. W trakcie spotkania można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania oraz wspólne rozważyć najkorzystniejsze rozwiązania. Poradnictwo koncentruje się na obserwowalnych trudnościach i odczuwanych emocjach w kontekście określonej sytuacji.
DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA
to podstawowy element pracy psychologa. To opis funkcjonowania osoby badanej, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. Podczas diagnostyki, z pomocą wywiadu psychologicznego, obserwacji i testów psychologicznych, psycholog zbiera dane do sporządzenia analizy profilu osobowości klienta. Diagnoza psychologiczna może być przeprowadzana u każdego kto ma chęć głębszego poznania i zrozumienia samego siebie.

KONSULTACJA

to spotkanie z psychologiem trwające od 45-60 minut, mające na celu wstępne zrozumienie i określenie problemu, a także wskazanie sposobów pomocy. Może się zdarzyć, ze zaistnieje potrzeba obycia kilku spotkań konsultacyjnych, by właściwie określić problem i formy wsparcia. Celem konsultacji jest diagnoza zgłaszanego problemu, zaproponowanie odpowiedniej terapii i udzielenie wstępnych wskazówek.

 

PORADA PSYCHOLOGICZNA

to rozmowa z psychologiem trwająca do 60 minut. Celem porady jest doraźna pomoc w poradzeniu sobie z problemami. W trakcie spotkania można uzyskać wsparcie w trudnej sytuacji, otrzymać wskazówki odnośnie możliwych form działania oraz wspólne rozważyć najkorzystniejsze rozwiązania. Poradnictwo koncentruje się na obserwowalnych trudnościach i odczuwanych emocjach w kontekście określonej sytuacji.

 

DIAGNOSTYKA PSYCHOLOGICZNA

to podstawowy element pracy psychologa. To opis funkcjonowania osoby badanej, a także sformułowanie zaleceń do dalszego postępowania i prognozy na przyszłość. Podczas diagnostyki, z pomocą wywiadu psychologicznego, obserwacji i testów psychologicznych, psycholog zbiera dane do sporządzenia analizy profilu osobowości klienta. Diagnoza psychologiczna może być przeprowadzana u każdego kto ma chęć głębszego poznania i zrozumienia samego siebie.

USŁUGA DOSTĘPNA TYLKO STACJONARNIE – podczas badań realizowanych stacjonarnie w Poradni przy ul. płk. Stanisława Dąbka 2 B w Lubaczowie!!! Nie ma możliwości przeprowadzenia badań i wystawienia opinii – przez internet.

FORMY POMOCY

ZAKRES POMOCY