Czym się wyróżniamy?

Dla nas najważniejszy jesteś TY! Razem pokonamy trudności...

Empatia i praktyka życiowa

Nasi specjaliści to nie tylko teoretycy. Są to osoby, które same często musiały zmierzyć się z trudnymi i kryzysowymi sytuacjami w życiu... Łatwiej jest zrozumieć kogoś - kto przeszedł podobną sytuację.

Indywidualne podejście

Do każdego człowieka podchodzimy w sposób indywidualny. Każdy człowiek jest wyjątkowy - dlatego u nas nie ma miejsca na "schematyczność".

Bezpieczeństwo i anonimowość

Dbamy o Twoje bezpieczeństwo i anonimowość. Najważniejsze jest, abyś czuł(a) komfort psychiczny!

O Poradni

Poradnia Kryzysowa – to portal stworzony dla osób, które chcą uzyskać pomoc psychologiczną online. Możesz skorzystać z naszej oferty w dogodnych dla siebie godzinach – całkiem anonimowo. PoradniaKryzysowa.pl to miejsce, w którym specjaliści wielu dziedzin naukowych z zakresu psychologii osobowości, psychologii klinicznej, psychologii sądowej udzielą Ci potrzebnego wsparcia w trudnej dla Ciebie sytuacji życiowej.
  Konsultacji udzielają tacy specjaliści jak:
 • psychololodzy - kliniczny , sądowy oraz transportu
 • pedagodzy - opiekuńczo-wychowawczy, zdrowia
 • coach - kryzysowy, zdrowia, motywacyjny
 • specjalista wczesnego wspomagania rozwoju
Spotkania on-line odbywają się w wygodnej dla ciebie formie:
 • czat online,
 • e-mail,
 • Skype oraz telefon.
  • Dyrektor Poradni mgr Diana Puchalska, absolwentka Psychologii o specjalności Psychologia Kliniczna i Osobowości, a także studiów podyplomowych z zakresu Psychologii Transportu na Uniwersytecie Jagiellońskim i studiów podyplomowych z Psychologii i Pedagogiki Sądowej. Zawód psychologa jest jej pracą i pasją, dzięki czemu z przyjemnością oddaje się temu, co robi. Znana z empatycznego podejścia do badanych i dużej wyrozumiałości.

  O PORADNI

  INTERWENCJA KRYZYSOWA – KIEDY STOSUJEMY?

  Pojęcie interwencji kryzysowej odnosi się do działań podejmowanych w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowych, do których należą wypadki, katastrofy, a także kryzysy rodzinne i osobiste. Często osoby dotknięte przez wymienione zdarzenia nie są w stanie samo-dzielnie lub przy pomocy najbliższych się z nimi zmierzyć, dlatego potrzebują natychmiastowej i kompleksowej pomocy, obejmującej wieloaspektowe wsparcie (np. prawne, medyczne, ekonomiczne, społeczne czy psychologiczne), jakiej nie odnajdują we własnym otoczeniu. Pomoc udzielana przez specjalistów w ramach interwencji kryzysowej jest krótkoterminowa, stąd musi być intensywna i podjęta tuż po wystąpieniu sytuacji kryzysowej, by odniosła pożądany skutek i pomogła osobie znajdującej się w kryzysie z niego wyjść.

  Ustawa o pomocy społecznej wskazuje, że interwencja kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. Celem interwencji kryzysowej jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samo-dzielnego radzenia sobie, a dzięki temu zapobiegania przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej. Obejmuje się nią rodziny i jednostki bez względu na posiadany dochód, udziela natychmiastowej specjalistycznej pomocy psychologicznej oraz – jeśli istnieje taka potrzeba – pomocy socjalnej lub prawnej, a nawet schronienia do 3 miesięcy.

  Potwierdza się więc teza, że wsparcie udzielane osobie poszkodowanej po-winno być wieloaspektowe, odpowiadające zaistniałym potrzebom. Podobnie jak istnieje wiele definicji kryzysu i interwencji, tak również interwencja kryzysowa bywa różnie interpretowana. Jak wskazuje Wanda Badura-Madej, psycholog kliniczny oraz specjalista z zakresu psychotraumatologii i interwencji kryzysowej, opisywane zjawisko polega na kontakcie terapeuty z osobą zmagającą się z kryzysem, w trakcie którego strony koncentrują się na problemie wywołującym kryzys, co jest niezbędne do przywrócenia równowagi psychicznej i zaprzestania dalszej dezorganizacji u osoby będącej w kryzysie. Stąd właśnie kontakt terapeutyczny został ujęty przez autorkę jako podstawowe narzędzie interwencji psychologicznej. Warto jednak pamiętać, że nie należy utożsamiać interwencji kryzysowej z psychoterapią, gdyż wskazane sposoby reagowania różnią się m.in. celem czy warunkami, które muszą zostać spełnione, by podejmowane działania były efektywne.

  Wystąpienie kryzysu powoduje u jednostki – bądź też grupy osób – utratę poczucia bezpieczeństwa. W celu jego przywrócenia podejmuje się psychologiczne działania interwencyjne, pozwalające jednocześnie dotrzeć do osób stanowiących oparcie dla poszkodowanego, co łącznie pozwala mu dojść do zdrowia po przeżytej traumie. Służy temu zapewnienie nie tylko wsparcia emocjonalnego, ale również rzeczowego i informacyjnego. Warto przy tym zaznaczyć, że zmaganie się z kryzysem może odnosić się zarówno do otoczenia, w którym problem wywołujący kryzys zaistniał i chęci jego zmiany, jak również do osoby przez kryzys dotkniętej, starającej się przystosować do zastanej rzeczywistości i wytworzyć odpowiednie mechanizmy pozwalające się przed nią chronić. Stąd w obliczu kryzysu należy zmienić otoczenie, które mu sprzyja lub samego siebie, by się na niego uodpornić.

  Zapraszamy serdecznie!

  Pracownicy Poradni Kryzysowej

  ZAPOZNAJ SIĘ – DOKUMENTACJA


  Jak skorzystać z naszej pomocy?