RÓŻNI SPECJALIŚCI

Poniżej znajduje się lista certyfikowanych terapeutów pomocy emocjonalnej wraz z podaniem głównej specjalności.

W celu umówienia wizyty u terapeuty, należy wykonać następujące kroki:

 • znajdź interesujące Cię miasto lub sprawdź czy terapeuta porozmawia z Tobą online np. przez Skype lub e-maila/czat,
 • wybierz odpowiedniego dla siebie terapeutę (pomoże Ci w tym krótka notatka o jego specjalizacji oraz wykształceniu),
 • skontaktuj się z wybranym przez siebie terapeutą.
PoradniaKryzysowa.pl jest tylko miejscem do zaprezentowania się danej osoby wraz z jej osiągnięciami. PoradniaKryzysowa.pl – nie współpracuje z żadną z wymienionych osób. Działa jedynie na zasadach wolontariatu – dając miejsce do zaprezentowania informacji o sobie. Zazwyczaj wszystkie osoby posiadają swoje firmy w ramach której udzielają pomocy (dlatego podany jest kontakt do danej osoby). Nie odpowiadamy za działania wyżej wymienionych osób. 

ZIELONA GÓRA

Agnieszka Kulewska

 certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE 3/07/2017)

Sylwetka absolwenta: : Z wykształcenia jestem psychologiem, studia ukończone na Uniwersytecie Opolskim, jestem w trakcie studiów podyplomowych w zakresie psychologii sądowej.

Ukończyłam liczne szkolenia w zakresie:

 • Akademia Terapeuty Pomocy Emocjonalnej
 • psychologia zaburzeń dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego
 • metodyka pracy z dzieckiem niepełnosprawnym intelektualnie
 • problematyka zjawiska dzieciobójstwa
 • przemoc seksualna wobec dzieci, opiniowanie psychologiczne
 • specyfika zabójstw popełnianych przez nieletnich
 • modus operandi – charakterystyka zachowania się sprawcy czynu przestępczego
 • profilowanie kryminalne – typowanie sprawców przestępstw

Pracuję w szpitalu psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży pod Zieloną Górą oraz w klubie seniora w Zielonej Górze. Na co dzień zajmuje się diagnozowaniem, opiniowaniem i prowadzeniem zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży wykazujących różne formy zaburzeń. Ponadto udzielaniem wsparcia emocjonalnego, instrumentalnego i informacyjnego dla dzieci i ich rodziców oraz wsparcia dla seniorów ( w szczególności w okresie traumy po śmierci bliskich osób).

Oferta pomocy: Masz problemy w relacji ze swoim dzieckiem? Nie wiesz jak zmotywować go do chodzenia do szkoły i nauki? Jak pomóc dziecku w jego problemach, radzeniu sobie z jego zachowaniem i emocjami? Potrzebujesz wsparcia i konsultacji, przeżywasz traumę po utracie bliskiej osoby lub ktoś z Twojego najbliższego otoczenia potrzebuje takiej pomocy?

Formy kontaktu:  e-mail: kulewska@o2.pl

SZCZECIN

Edyta Tyszkiewicz

 certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE 1/08/2017)

Sylwetka absolwenta: Z wykształcenia jestem neurorehabilitantem C-eye, pedagogiem, terapeutą kinezjologii edukacyjnej, terapeutą zajęciowym, specjalistą diagnozy iterapii ręki, a także socjoterapeutą i opiekunem medycznym. Od kilkunastu lat pomagam tym mniejszym i tym większym w przezwyciężaniu różnego rodzaju trudności związanych z szeroko pojętą niepełnosprawnością. Do mojego gabinetu trafiają dzieci m.in. z: MPD, Autyzmem, Aspergerem, ADHD/ADD, Zespołem Downa, trudnościami komunikacyjnymi, zaburzeniami motoryki małej, specyficznymi niespecyficznymi trudnościami w nauce. Trafiają również dorośli po m. in. udarach, wylewach bądź wypadkach komunikacyjnych, którzy mają zaburzenia pamięci, komunikacji czy też koncentracji. Na co dzień przyjmuję w Przychodni Portowej w Szczecinie.

Oferta pomocy: Potrzebujesz wsparcia i konsultacji w zakresie problemów związanych z niepełnosprawnością bliskich Ci osób? W zmotywowaniu bliskiej Ci osoby do rehabilitacji? Potrzebujesz pomocy w wprowadzaniu komunikacji alternatywnej?

Formy kontaktu:  e-mail: gabinet@centrum-neurorehabilitacji.pl

Strona Gabinetu: www.centrum-neurorehabilitacji.pl

JAROSŁAW

Marcin Czyż

certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE 2/07/2017)

Sylwetka absolwenta: Doradca zawodowy, pedagog specjalny w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagog), wieloletni nauczyciel. Posiadam doświadczenie zawodowe zdobyte w placówkach edukacyjnych oraz instytucjach pomocy społecznej, w pracy z młodzieżą oraz osobami dorosłymi znajdującymi się w bardzo trudnej sytuacji życiowej. Jestem autorem programów z zakresu doradztwa zawodowego i rewalidacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Stale doskonalę swój warsztat pracy podczas specjalistycznych szkoleń i kursów. Inspirację czerpię z pracy z drugim człowiekiem oraz udzielania pomocy. Moje zainteresowania zawodowe oscylują wokół zagadnień związanych z planowaniem i zarządzaniem karierą zawodową młodzieży oraz terapią i rewalidacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jestem zwolennikiem podejścia tzw. poradnictwa pozytywnego.

Oferta pomocy: Specjalizuję się w pomocy emocjonalnej osobom będącym w sytuacji zmiany, wymagającym pomocy w planowaniu ścieżki edukacyjnej, wyborze zawodu i rekonstruowaniu biografii zawodowej. Oferuję wsparcie rodzicom dzieci w różnym wieku z niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami zachowania.

Formy kontaktu:  e-mail: mczyz@interia.pl

RYBNIK

Sylwia Zysk

certyfikowany terapeuta pomocy emocjonalnej (nr certyfikatu: ATPE 3/08/2017)

Sylwetka absolwenta: Nazywam się Sylwia Zysk. Z zawodu jestem teologiem. Przez krótki okres czasu pracowałam jako nauczyciel religii w szkole. W chwili obecnej jestem studentką studiów podyplomowych na kierunku zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne. W wolnym czasie jestem także wolontariuszka w jednej z Fundacji.
W swoim życiu zawodowym ukonczyłam liczne szkolenia, między innymi:
 • opiekun w żłobku i klubie dziecięcym z podstawami treningu zastępowania agresji,
 • postępowanie wobec nieletnich w systemie wymiaru sprawiedliwości,
 • psychologiczne podstawy wsparcia społecznego z zarządzaniem konfliktem w społeczności lokalnej,
 • prewencja zachowań suicydalnych,
 • Akademia Terapeuty Pomocy Emocjonalnej,
 • skuteczna komunikacja interpersonalna z elementami negocjacji i mediacji,
 • psychologia zaburzeń u dzieci i młodzieży z elementami prawa rodzinnego,
Oferta pomocy: Jeśli coś Państwa trapi i szukają Państwo wsparcia duchowego i przede wszystkim świadomości tego, ze z żadnym problemem nikt nie może być sam, to proszę skontaktować się ze mną o każdej porze dnia i nocy. Pamiętaj – nie jesteś sam na świecie i z każdej beznadziejnej sytuacji da się wyjść. Pomagam bezinteresownie, ale z zaangażowaniem, empatia i sercem dla drugiego.
Forma kontaktu:  sylwiazysk@onet.eu