KADRA

DYREKTOR PORADNI


mgr Anna Pasławska – Turczyn

Kontakt: specjalista.poradnia@gmail.com

Wykształcenie

Psycholog (Specjalność : Kliniczna i Osobowości), Psychopedagog, Psychoprofilaktyk i Socjoterapeuta dzieci, młodzieży i dorosłych

Jestem psychologiem klinicznym i osobowości, psychopedagogiem i socjoterapeutą z uprawnieniami doradcy zawodowego. Ukończyłam także kwalifikacyjne studia podyplomowe z Przygotowania Pedagogicznego, Studium dla pracowników socjalnych oraz liczne kursy i certyfikowane szkolenia z zakresu pedagogiki i psychologii.

Absolwentka jednolitych studiów magisterskich na kierunku Psychologia o specjalności klinicznej i osobowości w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, oraz studiów magisterskich na kierunku Pedagogika o specjalności : Psychopedagogika z Profilaktyką Społeczną w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, a także kwalifikacyjnych studiów podyplomowych na kierunku Socjoterapia i Profilaktyka Społeczna dzieci i młodzieży w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie i studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego na SGGW w Warszawie. Ukończyła także Studium dla pracowników socjalnych oraz liczne kursy i certyfikowane szkolenia z zakresu pedagogiki i psychologii.

Ukończone szkolenia

 • Certyfikowana Akademia Psychologa i Psychoterapeuty – Nowoczesne metody terapii w obliczu problemów społecznych XXI wieku
 • Akademia Terapeuty Pomocy Emocjonalnej
 • Interwencja Kryzysowa w szkole
 • Podstawy Psychoonkologii
 • Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii
 • Zaburzenia neurorozwojowe (ADHD, Autyzm, Zespół Aspergera) teoria i praktyka
 • Zaburzenia rozwoju u dzieci i młodzieży (Autyzm i ADHD) z elementami pedagogiki specjalnej
 • Podstawowe techniki poznawczo-behawioralne w profilaktyce i terapii
 • Podstawy wiedzy o inteligencji i jej badaniu
 • Diagnoza inteligencji w praktyce
 • Zagadnienia psychiatrii i psychologii klinicznej
 • Psychologia kliniczna
 • Wokół depresji
 • Neurobiologia i życie
 • Autyzm i zaburzenia pokrewne – zarys kliniczny
 • Coping – radzenie sobie ze stresem
 • Podstawy pracy pedagoga szkolnego
 • Motywowanie uczniów
 • Zachowania trudne u uczniów w wieku szkolnym – jak sobie z nimi radzić?
 • Neuroedukacja, stopień I
 • Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie
 • Psychologia eventów
 • Kształcenie zawodowe według programów modułowych
 • Vademecum doradztwa edukacyjno-zawodowego
 • Mowa ciała w praktyce zawodowej
 • Podstawy Pierwszej Pomocy Przedmedycznej z elementami Promocji Zdrowia
 • Prawne i psychologiczne metody resocjalizacji z podstawami kryminologii
 • Podstawy psychoonkologii z elementami terapii wspierającej i Simontona
 • Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • Akademia Multidyscyplinarnej Diagnozy i Terapii Autyzmu
 • DDA. By żyć normalnie
 • Życie z Dorosłym Dzieckiem Alkoholika
 • Emocje. Jak je dobrze nastroić?
 • Dobra praca, dobry rozwój

Doświadczenie zawodowe

Od ponad 16 lat pracuję w niepublicznych i publicznych placówkach oświatowych w Warszawie i innych miastach na Mazowszu, (począwszy od edukacji żłobkowej po prowadzenie zajęć na studiach podyplomowych) jako psycholog i socjoterapeuta oraz wykładowca, a także autor artykułów fachowych w portalach eduinfo.pl, logopeda.pl, psychorada.pl, a także w prasie psychologicznej, m.in. dwumiesięcznik ,,OdNowa”. Jestem autorką ,,Poradnika Antystresowego” wydanego przez Wydawnictwo Goneta.net oraz książki pt. ,,Metody poszukiwania pracy” wydanej nakładem Wydawnictwa Złote Myśli, a także ,,Kompendium wiedzy z hotelarstwa dla nauczycieli i studentów” wydanego przez Wydawnictwo Ardius. Obecnie współpracuję z niepublicznymi gabinetami pomocy psychologicznej.

Specjalizuję się w diagnozie i poradnictwie z zakresu psychologii klinicznej, w tym psychosomatyce, psychologii wychowawczej, pomocy rodzinie oraz mediacjach rodzinnych. Prowadzę poradnictwo w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń zachowania u dzieci i młodzieży oraz pracy psychoedukacyjnej z dziećmi autystycznymi. Posiadam także doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi od alkoholu i czynności behawioralnych.

Oferta pomocy

 • – diagnoza i terapia osób dorosłych z zaburzeniami psychosomatycznymi
 • – diagnoza i terapia dzieci i młodzieży
 • – diagnoza i terapia psychopedagogiczna
 • – psychoedukacja rodziców
 • – prowadzenie warsztatów i szkoleń psychologicznych
 • – terapia i edukacja dzieci z autyzmem i Zespołem Aspergera
 • – terapia dzieci z zaburzeniami zachowania, z ryzykiem wykluczenia społecznego
 • – praca z pacjentem zagrożonym aktami autoagresji
 • – praca z pacjentem funkcjonującym w kryzysie życiowym
 • – praca z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych oraz uzależnionych behawioralnie

Dyplomy i certyfikaty

Możesz zadać pytanie całkiem za darmo!

Anna Pasławska-Turczyn – ZnanyLekarz.pl
(kliknij na baner – aby zostać przeniesionym do systemu rezerwacji)


PSYCHOLOG – TRANSPORTU, SĄDOWY / COACH KRYZYSOWY

mgr Diana Puchalska

Kontakt: specjalista.poradnia@gmail.com

Możesz zadać pytanie całkiem za darmo!

Diana Puchalska – ZnanyLekarz.pl